8 آزمون مجموعه مهندسي صنايع "مديريت سيستم و بهره‌وري" و "مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي"

8 آزمون مجموعه مهندسي صنايع "مديريت سيستم و بهره‌وري" و "مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي"

ناشر : مشاوران صعود ماهان

- نويسنده: گروه مولفان موسسه آموزش عالي آزاد ماهان - زيرنظر: نرجس شيرخدايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال
ارزيابي اقتصادي در مهندسي و مديريت پروژه

ارزيابي اقتصادي در مهندسي و مديريت پروژه

ناشر : ‏‫ دانشگاه حكيم سبزواري

- نويسنده: ابول اردلان - نويسنده: Abol Ardalan

قیمت : ۰ ریال

ارزيابي طرح‌ها و تحليل ريسك (اقتصاد مهندسي)

ارزيابي طرح‌ها و تحليل ريسك (اقتصاد مهندسي)

ناشر : نشر ني

- نويسنده: فيروز توفيق - ويراستار: الهه عين‌بخش

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال