استراتژي كسب و كار : راهنمايي براي پيش‌بردن كسب و كار شما

استراتژي كسب و كار : راهنمايي براي پيش‌بردن كسب و كار شما

ناشر : انتشارات دنياي اقتصاد

- نويسنده: ج‍رم‍ي‌ ك‍وردي‌ - نويسنده: Jeremy Kourdi

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اقتصاد جرم

اقتصاد جرم

ناشر : دادگستر

- نويسنده: هرولد وينتر - مترجم: حميد بهره‌مند

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

پول‌شويي، جرمي پنهان در اقتصاد

پول‌شويي، جرمي پنهان در اقتصاد

ناشر : پژوهشكده پولي و بانكي

- نويسنده: حامد دانشجو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


جرم و جنايت: محرك‌هاي اقتصادي و شبكه‌هاي اجتماعي

جرم و جنايت: محرك‌هاي اقتصادي و شبكه‌هاي اجتماعي

ناشر : انتشارات طلوع مجد

- نويسنده: پل ارومراد - نويسنده: Paul Ormerod

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

جرم‌شناسي بزهكاري اقتصادي: نظريه عمومي تزوير

جرم‌شناسي بزهكاري اقتصادي: نظريه عمومي تزوير

ناشر : ميزان

- نويسنده: رمون گسن - مترجم: شهرام ابراهيمي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

جرم‌يابي جرايم اقتصادي

جرم‌يابي جرايم اقتصادي

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

- نويسنده: بهمن احساني

قیمت : ۰ ریال


جرمشناسي بزه‌ديدگي جرايم اقتصادي

جرمشناسي بزه‌ديدگي جرايم اقتصادي

ناشر : نشر عدليه

- نويسنده: ‏‫طاهره‬ ‏‫عابدي تهراني‬

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

رويكرد جرم‏‌شناختي و جنايي در جرايم اقتصادي ملي و طبيعي

رويكرد جرم‏‌شناختي و جنايي در جرايم اقتصادي ملي و طبيعي

ناشر : انتشارات قانون‌يار

- نويسنده: علي رزمان

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال