اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسي مواد)

اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسي مواد)

ناشر : سرافراز

- نويسنده: كاظم طهماسبي - نويسنده: وحيد ابويي

قیمت : ۸۸۰۰۰ ریال

اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسي مواد)

اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسي مواد)

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان

- نويسنده: حسين تويسركاني

قیمت : ۴۹۰۰۰۰ ریال


اصول علم و مهندسي مواد

اصول علم و مهندسي مواد

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان، مركز نشر

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ ت‍وي‍س‍رك‍ان‍ي‌

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

اصول مهندسي و علم مواد

اصول مهندسي و علم مواد

ناشر : مركزنشردانشگاهي

- نويسنده: لارنس ون‌ولك - مترجم: فخرالدين اشرفي‌زاده

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

اصول موازنه مواد و انرژي در مهندسي شيمي و نفت

اصول موازنه مواد و انرژي در مهندسي شيمي و نفت

ناشر : همراه علم

- نويسنده: علي محبي

قیمت : ۰ ریال


اصول و كاربردهاي علم مواد در مهندسي مكانيك

اصول و كاربردهاي علم مواد در مهندسي مكانيك

ناشر : هرمان

- نويسنده: حمزه شاهرجبيان

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال

مواد موتورهاي احتراق داخلي، اصول علمي و مهندسي

مواد موتورهاي احتراق داخلي، اصول علمي و مهندسي

ناشر : طراح

- نويسنده: هيروشي ياماگاتا - نويسنده: Hiroshi Yamagata

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال