اصول مهندسي كالا در صنايع نفت و گاز

اصول مهندسي كالا در صنايع نفت و گاز

ناشر : شركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير

- نويسنده: مسعود زياري - نويسنده: علي‌اكبر سجاد

قیمت : ۰ ریال