اصول سرپرستي در تربيت بدني

اصول سرپرستي در تربيت بدني

ناشر : سازمان مدارس آزاد اسلامي (سما)، پيام سما

- نويسنده: ابوالقاسم پورنقي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي در سازمان

اصول سرپرستي در سازمان

ناشر : ‌ كتاب آوا

- نويسنده: سيدضياءالدين سيدي

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي در سازمان‌ها و مراكز آموزشي

اصول سرپرستي در سازمان‌ها و مراكز آموزشي

ناشر : مهراج

- نويسنده: فرشاد مه‌نگار

قیمت : ۰ ریال


اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان

ناشر : آوانگارد

- نويسنده: محمد اسكندري

قیمت : ۰ ریال

اصول سرپرستي و مديريت در سازمان

اصول سرپرستي و مديريت در سازمان

ناشر : انديشه سفيد

- نويسنده: جعفر نصيرناتري

قیمت : ۰ ریال


اصول سرپرستي و مديريت در سازمان

اصول سرپرستي و مديريت در سازمان

ناشر : آرون

- نويسنده: جعفر نصيرناتري

قیمت : ۰ ریال

اصول مديريت و سرپرستي در سازمان

اصول مديريت و سرپرستي در سازمان

ناشر : گيوا

- نويسنده: فهيمه حق‌لطفي

قیمت : ۰ ریال

اصول مديريت و سرپرستي سازمان

اصول مديريت و سرپرستي سازمان

ناشر : قلم مهر

- نويسنده: حميدرضا جعفري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مدير عملياتي: اصول سرپرستي در سازمان

مدير عملياتي: اصول سرپرستي در سازمان

ناشر : ديباگران تهران

- نويسنده: حميد اسماعيلي

قیمت : ۰ ریال

مديريت سازمان و آموزش اصول سرپرستي

مديريت سازمان و آموزش اصول سرپرستي

ناشر : درياي سخن

- نويسنده: سعيد عبدل‌زاده - نويسنده: فرنو فائق

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال