اصول ايمني در مهندسي حمل و نقل

اصول ايمني در مهندسي حمل و نقل

ناشر : باران انديشه ايرانيان

- نويسنده: امير ايزدي

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

اصول ترابري و حمل و نقل

اصول ترابري و حمل و نقل

ناشر : دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)

- نويسنده: مهدي بيگي

قیمت : ۰ ریال

اصول ساخت پايانه‌هاي صنعت حمل و نقل ريلي و عمليات مانور

اصول ساخت پايانه‌هاي صنعت حمل و نقل ريلي و عمليات مانور

ناشر : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

- نويسنده: سيامك حيدري

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل

اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: ابراهيم بيضايي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

اصول و قوانين و ضوابط در حمل و نقل

اصول و قوانين و ضوابط در حمل و نقل

ناشر : آرش دژكامه

- نويسنده: آرش دژكامه

قیمت : ۰ ریال


كاربرد اصول بيمه در حمل و نقل و بازرگاني

كاربرد اصول بيمه در حمل و نقل و بازرگاني

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد سمنان

- نويسنده: سميه حضوري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال