اصول تجزيه دستگاهي

اصول تجزيه دستگاهي

ناشر : پوران پژوهش

- نويسنده: علي مقيمي - ويراستار: عليرضا عابدين

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

اصول تجزيه دستگاهي

اصول تجزيه دستگاهي

ناشر : دانشگاه زنجان

- نويسنده: داگلاس‌آرويد اسكوگ - نويسنده: جيمز هولر

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

اصول تجزيه دستگاهي

اصول تجزيه دستگاهي

ناشر : مركزنشردانشگاهي

- نويسنده: داگلاس‌آرويد اسكوگ - نويسنده: جيمز هولر

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال


اصول تجزيه دستگاهي

اصول تجزيه دستگاهي

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

- نويسنده: داگلاس‌آرويد اسكوگ - نويسنده: جيمز هولر

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

اصول تجزيه دستگاهي و طيف‌بيني جذب و فلوئورسانس اتمي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

اصول تجزيه دستگاهي و طيف‌بيني جذب و فلوئورسانس اتمي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- گردآورنده: دپارتمان‌علوم‌وصنايع‌غذايي‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۱۰۰۰ ریال

تحليل و تشريح كامل مسائل اصول تجزيه‌ي دستگاهي

تحليل و تشريح كامل مسائل اصول تجزيه‌ي دستگاهي

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: ايوب پارچه‌باف‌جديد - نويسنده: محمدحسين نصير‌تبريزي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


تحليل و تشريح كامل مسائل اصول تجزيه‌ي دستگاهي

تحليل و تشريح كامل مسائل اصول تجزيه‌ي دستگاهي

ناشر : آديش

- نويسنده: ايوب پارچه‌باف‌جديد - نويسنده: محمدحسين نصير‌تبريزي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

تشريح كامل مسائل اصول تجزيه دستگاهي اسكوگ

تشريح كامل مسائل اصول تجزيه دستگاهي اسكوگ

ناشر : نوپردازان

- نويسنده: فريده بندرچيان - نويسنده: فيروزه منوچهري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مقدمه‌اي بر اصول شيمي تجزيه دستگاهي "مرجع دانشگاهي"

مقدمه‌اي بر اصول شيمي تجزيه دستگاهي "مرجع دانشگاهي"

ناشر : مهرپويا مهراس

- گردآورنده: دپارتمان شيمي مهرپويا مهراس

قیمت : ۱۴۸۰۰۰ ریال