آشنايي با اصول بهداشت و ايمني مواد غذايي

آشنايي با اصول بهداشت و ايمني مواد غذايي

ناشر : انديشه ماندگار

- تهيه كننده: محمد گودرزي - تهيه كننده: نرگس جعفري‌افضل

قیمت : ۰ ریال

اصول بهداشت مواد غذايي

اصول بهداشت مواد غذايي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: نوردهر ركني

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

اصول تغذيه و بهداشت مواد غذايي

اصول تغذيه و بهداشت مواد غذايي

ناشر : چهر

- نويسنده: پ‍ري‍وش‌ ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌

قیمت : ۰ ریال