اسرار سخنراني و ارائه‌هاي استيو جابز

اسرار سخنراني و ارائه‌هاي استيو جابز

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: كارماين گالو - مترجم: سعيد جعفري

قیمت : ۲۶۹۰۰۰ ریال

اسرار سخنراني و ارائه‌هاي استيو جابز

اسرار سخنراني و ارائه‌هاي استيو جابز

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: كارماين گالو - نويسنده: Carmine Gallo

قیمت : ۱۱۹۰۰۰ ریال