استراتژي و اينترنت

استراتژي و اينترنت

ناشر : مطالعات استراتژيك

- نويسنده: مايكل اي. پورتر - مترجم: محمدرضا عاطفي

قیمت : ۳۸۰۰۰ ریال