2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابداري مالي و استانداردهاي حسابداري

2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابداري مالي و استانداردهاي حسابداري

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: غلامرضا كرمي - نويسنده: محمد مرادي

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال

استانداردهاي بين‌المللي آموزش حسابداري

استانداردهاي بين‌المللي آموزش حسابداري

ناشر : سازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها

- مترجم: مديريت آموزش و تحقيقات سازمان حسابرسي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي

قیمت : ۰ ریال

استاندارهاي بين‌‌المللي گزارشگري مالي قابل اجرا از اول ژانويه ۲۰۱۷: مفاهيم نظري و الزامات

استاندارهاي بين‌‌المللي گزارشگري مالي قابل اجرا از اول ژانويه ۲۰۱۷: مفاهيم نظري و الزامات

ناشر : سازمان حسابرسي، كميته تدوين استانداردهاي حسابداري

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري (2): مطابق با سرفصل‌هاي شوراي عالي برنامه‌ريزي و استانداردهاي حسابداري ايران

اصول حسابداري (2): مطابق با سرفصل‌هاي شوراي عالي برنامه‌ريزي و استانداردهاي حسابداري ايران

ناشر : نشرترمه

- نويسنده: محمدحسين ستايش - نويسنده: احمد شكرالهي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري (۳): براساس استانداردهاي حسابداري ايران

اصول حسابداري (۳): براساس استانداردهاي حسابداري ايران

ناشر : محمد يدالهي

- نويسنده: اسفنديار ملكيان

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري 1: همراه با پرسشهاي چهارگزينه‌اي براساس استانداردهاي حسابرسي ايران

اصول حسابداري 1: همراه با پرسشهاي چهارگزينه‌اي براساس استانداردهاي حسابرسي ايران

ناشر : كيومرث

- نويسنده: احمد امامي - نويسنده: كريم بروفرد

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري 2: "مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران"

اصول حسابداري 2: "مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران"

ناشر : كيومرث

- نويسنده: رضا نعمتي‌كشتلي - نويسنده: سيدحسين شاكرطاهري

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري ۲ '' مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران ''...

اصول حسابداري ۲ '' مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران ''...

ناشر : كيومرث

- نويسنده: رضا نعمتي كشتلي - مترجم: سيدحسين شاكر طاهري

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري 3: مباحثي در حسابداري مديريت و حسابداري مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران ...

اصول حسابداري 3: مباحثي در حسابداري مديريت و حسابداري مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران ...

ناشر : آستان قدس رضوي، به نشر

- نويسنده: محمدحسين وديعي‌نوقابي - ويراستار: فرزانه نصيرزاده

قیمت : ۵۲۰۰۰ ریال