آفتاب‌پرست‌ها

آفتاب‌پرست‌ها

ناشر : نشر چشمه

- نويسنده: ژوزه ادواردو آگوالوزا - نويسنده: José Eduardo Agualusa

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

ادواردو

ادواردو

ناشر : عهد مانا

- نويسنده: بهزاد دانشگر

قیمت : ۱۹۵۰۰۰ ریال

ادواردو

ادواردو

ناشر : آرما

- نويسنده: ب‍ه‍زاد دان‍ش‍گ‍ر

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


از گورب خبري نيست

از گورب خبري نيست

ناشر : نشر ثالث

- نويسنده: ادواردو مندوسا - نويسنده: Eduardo Mendoza

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

اسرار دخمه‌ي جني (رمان اسپانيايي)

اسرار دخمه‌ي جني (رمان اسپانيايي)

ناشر : گل آذين

- نويسنده: ادواردو مندوسا - مترجم: زهرا رهباني

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

امنيت اطلاعات براي مديران غير فني

امنيت اطلاعات براي مديران غير فني

ناشر : جادوي قلم

- نويسنده: ادواردو گلبشتاين - نويسنده: Eduardo Gelbstein

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


اين ارواح!

اين ارواح!

ناشر : نشر يوشا

- نويسنده: ادواردو دي‌ ف‍ي‍ل‍ي‍پ‍و - نويسنده: Eduardo De Filippo

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تجزيه و تحليل المان محدود كمانش و پس‌كمانش رفتار لوله‌هاي فولادي، كاربردها در صنعت نفت

تجزيه و تحليل المان محدود كمانش و پس‌كمانش رفتار لوله‌هاي فولادي، كاربردها در صنعت نفت

ناشر : كتاب آوا

- نويسنده: ‏‫ادواردو ان.‬ دوركين - نويسنده: Eduardo N. Dvorkin

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

ترانه‌اي كه ما مي‌خوانيم

ترانه‌اي كه ما مي‌خوانيم

ناشر : متن در متن

- نويسنده: ادواردو گ‍ال‍ئ‍ان‍و - نويسنده: Eduardo H. Galeano

قیمت : ۰ ریال


تزهايي در باب عكاسي تاريخ، پيوست: تاريخ كوچك عكاسي

تزهايي در باب عكاسي تاريخ، پيوست: تاريخ كوچك عكاسي

ناشر : رخ‌داد نو

- نويسنده: ادواردو كاداوا - عكاس: والتر بنيامين

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

جهانگردي در چشم‌اندازي جامع

جهانگردي در چشم‌اندازي جامع

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

- نويسنده: ادواردو فايوسولا - نويسنده: چاك گي

قیمت : ۹۶۰۰۰ ریال

سلامت ديجيتال خوب : راهنماي امنيت در فضاي مجازي

سلامت ديجيتال خوب : راهنماي امنيت در فضاي مجازي

ناشر : جادوي قلم

- نويسنده: ادواردو گلبشتاين - نويسنده: Eduardo Gelbstein

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال