( كشف و خنثي كردن تله‌هاي فكري وسواس): آموزش فراشناختي براي اختلال وسواس فكري - عملي

( كشف و خنثي كردن تله‌هاي فكري وسواس): آموزش فراشناختي براي اختلال وسواس فكري - عملي

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: اشتفن موريتس - نويسنده: Steffen Moritz

قیمت : ۰ ریال

100 پرسش و پاسخ درباره اختلال وسواس فكري - عملي در كودكان و نوجوانان

100 پرسش و پاسخ درباره اختلال وسواس فكري - عملي در كودكان و نوجوانان

ناشر : موسسه فرهنگي تربيت نوين

- نويسنده: محسن شكوهي‌يكتا - نويسنده: الهه مويدزاده‌جليلي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

‏‫ACT براي اختلال وسواس فكري- عملي (راهنماي درمانگر)‬‏‬

‏‫ACT براي اختلال وسواس فكري- عملي (راهنماي درمانگر)‬‏‬

ناشر : رشد فرهنگ

- نويسنده: ‏‫مايكل پي.‬ توئيگ - نويسنده: Michael P. Twohig

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


اختلال وسواس فكري و عملي

اختلال وسواس فكري و عملي

ناشر : نشر تعالي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

اختلال وسواس فكري و عملي و راه‌كارهاي درماني

اختلال وسواس فكري و عملي و راه‌كارهاي درماني

ناشر : محقق اردبيلي

- نويسنده: كريم عالي‌ساري‌نصيرلو - نويسنده: قربان ببري‌اجيرلو

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


پروتكل درمان مبتني بر پذيرش و تعهد براي اختلال وسواس فكري-عملي

پروتكل درمان مبتني بر پذيرش و تعهد براي اختلال وسواس فكري-عملي

ناشر : انتشارات ابن‌سينا

- نويسنده: فرشاد شيباني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تشخيص و طرح درمان اختلال وسواس فكري - عملي

تشخيص و طرح درمان اختلال وسواس فكري - عملي

ناشر : چاپكو

- نويسنده: نسيم اشراقي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

داستان‌گويي راهكاري نوين : در درمان اختلال وسواس فكري- عملي

داستان‌گويي راهكاري نوين : در درمان اختلال وسواس فكري- عملي

ناشر : . نشرعلم

- نويسنده: آلن هوارد وگ - نويسنده: Allen Howard Weg

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال


درمان اختلال وسواس فكري و عملي به كمك روش درماني EMDR

درمان اختلال وسواس فكري و عملي به كمك روش درماني EMDR

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: ف‍ي‍روزه‌ خ‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ي‍زدي‌

قیمت : ۰ ریال

درمان خانواده ‎محور براي كودكان مبتلا به اختلال وسواس فكري ـ عملي(OCD)

درمان خانواده ‎محور براي كودكان مبتلا به اختلال وسواس فكري ـ عملي(OCD)

ناشر : مهرگان دانش

- نويسنده: جنيفر بت فريمن - نويسنده: Jennifer Beth Freeman

قیمت : ۰ ریال

درمان شناختي - رفتاري اختلال وسواس فكري و عملي

درمان شناختي - رفتاري اختلال وسواس فكري و عملي

ناشر : كاوشيار

- نويسنده: ديويدا. كلارك - مترجم: راضيه ايزدي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال