اختلال شخصيت خودشيفته

اختلال شخصيت خودشيفته

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: سكينه حصاري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

چگونه با شخصيت خودشيفته صحبت كنيم؟ (اختلال خودشيفتگي از منظر روان‌پويايي)

چگونه با شخصيت خودشيفته صحبت كنيم؟ (اختلال خودشيفتگي از منظر روان‌پويايي)

ناشر : دانژه

- نويسنده: جوان لچكار - مترجم: سعيد دهنوي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته

طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: سودابه لوني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال