آينده جنبش‌هاي اسلامي در جهان عرب: علل افول قدرت اسلام‌گرايان بعد از انقلاب‌هاي عربي

آينده جنبش‌هاي اسلامي در جهان عرب: علل افول قدرت اسلام‌گرايان بعد از انقلاب‌هاي عربي

ناشر : دانشگاه جامع امام‌حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

- نويسنده: يسري عزباوي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

آينده قدرت

آينده قدرت

ناشر : ‏‫ نگار نور

- نويسنده: ‏‫جوزف اس.‬ ن‍اي‌ - نويسنده: Joseph S. Nye

قیمت : ۰ ریال

آينده قدرت

آينده قدرت

ناشر : دانش‌پرور

- نويسنده: م‍ه‍دي‌ م‍طه‍رن‍ي‍ا

قیمت : ۰ ریال


آينده قدرت

آينده قدرت

ناشر : دافوس

- نويسنده: جوزف.اس ناي - مترجم: رضا قرباني

قیمت : ۰ ریال

آينده قدرت

آينده قدرت

ناشر : نشر ني

- نويسنده: جوزف.اس ناي - مترجم: احمد عزيزي

قیمت : ۴۶۰۰۰۰ ریال

آينده قدرت

آينده قدرت

ناشر : فرزان روز

- نويسنده: جوزف.اس ناي - مترجم: محمد حيدري

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال


بررسي سيستم‌هاي قدرت

بررسي سيستم‌هاي قدرت

ناشر : آينده سازان

- نويسنده: ويليام استيونسون - نويسنده: جان گرينجر

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

جز عشق راهي نيست: قدرت شفابخش زندگي‌هاي آينده را از طريق گذشته‌درماني كشف كنيد

جز عشق راهي نيست: قدرت شفابخش زندگي‌هاي آينده را از طريق گذشته‌درماني كشف كنيد

ناشر : آينده درخشان

- نويسنده: ب‍راي‍ان‌ ل‍س‍ل‍ي‌ واي‍س‌ - نويسنده: Brian Leslie Weiss

قیمت : ۴۹۵۰۰۰ ریال

جهان در پنجاه سال آينده ؛ تاملي بر نگاشت تجاري قدرت‌ها

جهان در پنجاه سال آينده ؛ تاملي بر نگاشت تجاري قدرت‌ها

ناشر : پژوهشكده سياست‌پژوهي و مطالعات راهبردي حكمت، انتشارات

- نويسنده: صابر ميرزايي

قیمت : ۰ ریال


قدرت پيشران فكر خلاق : دستيابي به موفقيت، آينده برتر

قدرت پيشران فكر خلاق : دستيابي به موفقيت، آينده برتر

ناشر : انديشه طلايي

- نويسنده: سعيد صدرآرا

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

نقش پدافند غيرعامل و مديريت بحران در توسعه پايدار شهري

نقش پدافند غيرعامل و مديريت بحران در توسعه پايدار شهري

ناشر : آينده‌سازان

- نويسنده: قدرت‌اله طاهري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال