آنتيگونه

آنتيگونه

ناشر : آگه

- نويسنده: سوفوكلس - مترجم: نجف دريابندري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

داستان‌هاي تباي : اديپ شهريار، اديپ در كولونوس، آنتيگونه

داستان‌هاي تباي : اديپ شهريار، اديپ در كولونوس، آنتيگونه

ناشر : نويد شيراز

- نويسنده: س‍وف‍وك‍ل‍س‌ - نويسنده: Sophocles

قیمت : ۰ ریال

يك اديپ،يك آنتيگونه(داستان‌كوتاه)افراز *

يك اديپ،يك آنتيگونه(داستان‌كوتاه)افراز *

ناشر : افراز

- نويسنده: عباس موذن

قیمت : ۲۸۰۰۰ ریال