"اصطلاحات آمريكايي" = "American slangs"

"اصطلاحات آمريكايي" = "American slangs"

ناشر : زبان ملل

- نويسنده: پروا اماني

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال

101 اصطلاح آمريكايي = American English idioms

101 اصطلاح آمريكايي = American English idioms

ناشر : جاودانه

- نويسنده: عبدالله قنبري

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

101 ضرب‌المثل آمريكايي

101 ضرب‌المثل آمريكايي

ناشر : پژواك‌ جامعه

- گردآورنده: غلامرضا رحيمي - ويراستار: فرزانه دليري‌مقدم

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال


101 ضرب‌المثل انگليسي آمريكايي

101 ضرب‌المثل انگليسي آمريكايي

ناشر : جاودانه

- نويسنده: عبدالله قنبري

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

۱۰۱ اصطلاح انگليسي آمريكايي: مانند يك آمريكايي صحبت كنيد

۱۰۱ اصطلاح انگليسي آمريكايي: مانند يك آمريكايي صحبت كنيد

ناشر : سخنوران

- نويسنده: ه‍ري‌ ك‍ال‍ي‍س‌ - نويسنده: Harry Collis

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

‏‫۱۰۱ ضرب‌المثل انگليسي آمريكايي‬

‏‫۱۰۱ ضرب‌المثل انگليسي آمريكايي‬

ناشر : نخبگان فردا

- نويسنده: Harry Collis - نويسنده: ه‍ري‌ ك‍ال‍ي‍س‌

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


۱۰۱ معماي انگليسي آمريكايي : درك زبان و فرهنگ از طريق طنز

۱۰۱ معماي انگليسي آمريكايي : درك زبان و فرهنگ از طريق طنز

ناشر : سخنوران

- نويسنده: ه‍ري‌ ك‍ال‍ي‍س‌ - نويسنده: Harry Collis

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

۵۰۰ اصطلاح آمريكايي كه بايد بدانيد با مثال و ترجمه فارسي

۵۰۰ اصطلاح آمريكايي كه بايد بدانيد با مثال و ترجمه فارسي

ناشر : جاودانه

- نويسنده: محمدعلي نعمتي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آمريكايي

آمريكايي

ناشر : نيلوفر

- نويسنده: ه‍ن‍ري‌ ج‍ي‍م‍ز - نويسنده: Henry James

قیمت : ۰ ریال


آمريكايي

آمريكايي

ناشر : نشر اسم

- نويسنده: ه‍وارد ف‍اس‍ت‌ - نويسنده: Howard Fast

قیمت : ۴۷۰۰۰۰ ریال

آمريكايي آرام

آمريكايي آرام

ناشر : بوتيمار

- نويسنده: گ‍راه‍ام‌ گ‍ري‍ن‌ - نويسنده: Graham Greene

قیمت : ۰ ریال

آمريكايي‌ها: روابط قومي و نژادي از منظر ساختاري، تاريخي و مقايسه‌اي

آمريكايي‌ها: روابط قومي و نژادي از منظر ساختاري، تاريخي و مقايسه‌اي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمانشاه

- نويسنده: پيتر كيويستو - نويسنده: وندي ال. ان‌جي

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال