آمار در اقتصاد و بازرگاني

آمار در اقتصاد و بازرگاني

ناشر : موسسه ‌خدمات ‌فرهنگي ‌رسا

- نويسنده: محمد نوفرستي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني

آمار در اقتصاد و بازرگاني

ناشر : ‏‫ رسا

- نويسنده: م‍ح‍م‍د ن‍وف‍رس‍ت‍ي‌

قیمت : ۰ ریال


تحليل و تشريح كامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگاني (1 و 2)

تحليل و تشريح كامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگاني (1 و 2)

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: مسعود عسگري‌نيا - نويسنده: محسن صفايي‌مهر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال