آمار براي مديريت

آمار براي مديريت

ناشر : آيلار

- نويسنده: ديويد‌اس رابين - نويسنده: ريچاردآي. لوين

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

آمار براي مديريت

آمار براي مديريت

ناشر : آيلار

- نويسنده: ديويد‌اس رابين - نويسنده: ريچاردآي. لوين

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫آمار براي مديريت (با كاربردهاي اكسل در آن)‮‬

‏‫آمار براي مديريت (با كاربردهاي اكسل در آن)‮‬

ناشر : ابرون

- نويسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ه‍ري‍اري‌

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


آمار و احتمال براي رشته‌هاي اقتصاد و مديريت

آمار و احتمال براي رشته‌هاي اقتصاد و مديريت

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

- نويسنده: م‍ح‍س‍ن‌ م‍ه‍رآرا

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریالاقتصاد خرد: براي رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري، آمار و رياضي

اقتصاد خرد: براي رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري، آمار و رياضي

ناشر : كانون پژوهش

- نويسنده: محمدحسن مشرف‌جوادي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال