آسيب‌شناسي پايه (اختصاصي)

آسيب‌شناسي پايه (اختصاصي)

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: ويني كومار - مترجم: عليرضا فتح‌اللهي

قیمت : ۱۷۹۰۰۰ ریال

آسيب‌شناسي پايه (اختصاصي)

آسيب‌شناسي پايه (اختصاصي)

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: ابول عباس - نويسنده: ويني كومار

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آسيب‌شناسي پايه (اختصاصي) رابينز

آسيب‌شناسي پايه (اختصاصي) رابينز

ناشر : انتشارات ابن‌سينا

- نويسنده: Vinay Kumar - نويسنده: وي‍ن‍ي‌ ك‍وم‍ار

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال