آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: مجيد صفاري‌نيا - ويراستار: پرستو حسن‌زاده

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

ناشر : ارجمند

- نويسنده: مجيد صفاري‌نيا

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال