آزمايشگاه شيمي آلي

آزمايشگاه شيمي آلي

ناشر : جباري

- نويسنده: نسرين زهره - نويسنده: سيدحسن حسيني

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي آلي

آزمايشگاه شيمي آلي

ناشر : انتشارات نوروزي

قیمت : ۰ ریال

آزمايشگاه شيمي آلي  (1) (رشته شيمي)

آزمايشگاه شيمي آلي (1) (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: طيبه پرتوي - ويراستار: سيداحمد ميرشكرايي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


آزمايشگاه شيمي آلي 1 و 2

آزمايشگاه شيمي آلي 1 و 2

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تاكستان)

- نويسنده: مهديه صادق‌پور

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي آلي عمومي

آزمايشگاه شيمي آلي عمومي

ناشر : ارم شيراز

- نويسنده: محمدكاظم محمدي - نويسنده: سيدجعفر سقانژاد

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي آلي: مباني و روشهاي عملي

آزمايشگاه شيمي آلي: مباني و روشهاي عملي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد استان البرز (خوارزمي )

- نويسنده: محسن حاجي بيگي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


تكنيك‌هاي آزمايشگاه شيمي آلي

تكنيك‌هاي آزمايشگاه شيمي آلي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد اراك، انتشارات علمي

- نويسنده: ‏‫ رال‍ف‌ ج.‬ ف‍س‍ن‍دن - نويسنده: Ralph J. Fessenden

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي عملي آزمايشگاه شيمي آلي (1)

راهنماي عملي آزمايشگاه شيمي آلي (1)

ناشر : جيسا

- نويسنده: فرهاد حاتم‌جعفري - نويسنده: خليل پورشمسيان

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

شيمي آلي آزمايشگاهي

شيمي آلي آزمايشگاهي

ناشر : سخن‌ گستر

- نويسنده: سيدمصطفي حبيبي‌خراساني - نويسنده: ملك‌طاهر مقصودلو

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


شيمي آلي آزمايشگاهي

شيمي آلي آزمايشگاهي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سراب

- نويسنده: بهنام خاني‌زاده

قیمت : ۰ ریال

شيمي آلي آزمايشگاهي

شيمي آلي آزمايشگاهي

ناشر : دانشگاه شهيد چمران

- نويسنده: محمد جواهريان

قیمت : ۰ ریال

شيمي آلي آزمايشگاهي (1) و (2)

شيمي آلي آزمايشگاهي (1) و (2)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد آشتيان)

- نويسنده: سيما مهدي‌زاده

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال