اصول و نظريه‌هاي مديريت و كاربرد آن در پرستاري

اصول و نظريه‌هاي مديريت و كاربرد آن در پرستاري

ناشر : جامعه‌ نگر

- نويسنده: حميد حجتي

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

بانك سوالات كارشناسي ارشد پرستاري با پاسخ تحليلي (٩۱-٩۲) تا (٩۶-٩۷)

بانك سوالات كارشناسي ارشد پرستاري با پاسخ تحليلي (٩۱-٩۲) تا (٩۶-٩۷)

ناشر : آئين‌طب

- نويسنده: مهدي ايماني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


آناتومي عمومي ويژه پرستاري

آناتومي عمومي ويژه پرستاري

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد يزد

قیمت : ۵۱۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون پرستاري: براساس سرفصل دروس و منابع اصلي وزارت بهداشت

اصول و فنون پرستاري: براساس سرفصل دروس و منابع اصلي وزارت بهداشت

ناشر : جامعه‌نگر

- نويسنده: بابك روزبهان

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

پرستاري داخلي و جراحي

پرستاري داخلي و جراحي

ناشر : رويان پژوه

- نويسنده: اسماعيل شريعت - نويسنده: وحيد سقراطي

قیمت : ۲۹۵۰۰۰ ریال


درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي CCU

درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي CCU

ناشر : علوم و فنون معين

- نويسنده: گروه مولفان موسسه علوم و فنون معين

قیمت : ۶۶۰۰۰ ریال

درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي اعصاب

درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي اعصاب

ناشر : علوم و فنون معين

- نويسنده: گروه مولفان موسسه علوم و فنون معين

قیمت : ۱۳۹۰۰۰ ریال

درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي تنفس

درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي تنفس

ناشر : علوم و فنون معين

- نويسنده: گروه مولفان موسسه علوم و فنون معين

قیمت : ۹۷۰۰۰ ریال


درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي چشم و گوش

درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي چشم و گوش

ناشر : علوم و فنون معين

- نويسنده: گروه مولفان موسسه علوم و فنون معين

قیمت : ۷۹۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي جامع و كامل بهداشت روان

آزمون‌هاي جامع و كامل بهداشت روان

ناشر : صبورا

- تدوين: سليمان نارويي - تدوين: ويدا خاني

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال