100 كليد طلايي براي افزايش اعتماد به نفس

100 كليد طلايي براي افزايش اعتماد به نفس

ناشر : آوامتن

- نويسنده: حسنعلي ميرزابيگي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

 زندگي در آرامش: ۹ اصل براي آفرينش عادت‌هاي هماهنگ با آرزوها

زندگي در آرامش: ۹ اصل براي آفرينش عادت‌هاي هماهنگ با آرزوها

ناشر : نشر دايره

- نويسنده: ‏‫وي‍ن‌ دبليو.‬ داي‍ر - نويسنده: Wayne W. Dyer

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال


10 عبارت قوي براي افراد مثبت‌انديش

10 عبارت قوي براي افراد مثبت‌انديش

ناشر : گلپونه

- نويسنده: ريچارد‌ام. داوس - مترجم: فريده جوادي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

12 گام تا مديريت بر خويشتن

12 گام تا مديريت بر خويشتن

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: محمد سيدا - ويراستار: الهام اثني‌عشري

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال

12 گام تا مديريت موفق

12 گام تا مديريت موفق

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: محمد سيدا - ويراستار: الهام اثني‌عشري

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال


12 گام تا موفقيت نهايي

12 گام تا موفقيت نهايي

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: محمد سيدا - ويراستار: الهام اثني‌عشري

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال

...شما هم مي‌توانيد

...شما هم مي‌توانيد

ناشر : سخن‌ گستر

- نويسنده: جميله قاليباف

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

10 راز موفقيت

10 راز موفقيت

ناشر : محراب دانش

- نويسنده: جي‌. پي واسواني - مترجم: نغمه رحماني

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


100 موردي كه هميشه بايد به ياد داشته باشي و يك موردي كه هرگز نبايد فراموش كني

100 موردي كه هميشه بايد به ياد داشته باشي و يك موردي كه هرگز نبايد فراموش كني

ناشر : هيرمند

- نويسنده: آلين آستين - مترجم: الهام آرام‌نيا

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

101 كليد طلايي موفقيت: راهنماي موفقيت شما در هر چيزي

101 كليد طلايي موفقيت: راهنماي موفقيت شما در هر چيزي

ناشر : كديور

- نويسنده: سيدخشايار كيافر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

100 راز موفقيت

100 راز موفقيت

ناشر : تميشه

- نويسنده: رامين كبيري - تصويرگر: علي شافعي

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال