دستورالعمل راهبردي ايستگاه‌هاي انتقال و اماكن دفن بهداشتي

دستورالعمل راهبردي ايستگاه‌هاي انتقال و اماكن دفن بهداشتي

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: محسن به‌نژاد

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

شيوه‌هاي مكان‌يابي و ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهري

شيوه‌هاي مكان‌يابي و ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميبد

- نويسنده: سيدمسعود منوري

قیمت : ۰ ریال


بازيافت مواد زايد جامد شهري: (كاهش، استفاده مجدد و بازچرخش)

بازيافت مواد زايد جامد شهري: (كاهش، استفاده مجدد و بازچرخش)

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

- نويسنده: م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ي‌ ع‍ب‍دل‍ي‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال