آموزش كاربردي الگوريتم ژنتيك در نرم‌افزار Matlab

آموزش كاربردي الگوريتم ژنتيك در نرم‌افزار Matlab

ناشر : فرهنگ متين

- نويسنده: عليرضا رضايي - نويسنده: سجاد رنجبران

قیمت : ۱۵۵۰۰۰ ریال

آشنايي با الگوريتم‌ SA براي بهينه‌سازي و برخي كاربردها در مهندسي آب

آشنايي با الگوريتم‌ SA براي بهينه‌سازي و برخي كاربردها در مهندسي آب

ناشر : دانشگاه اراك

- نويسنده: محمود اكبري - نويسنده: سيداسدالله محسني‌موحد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آمار مديريت در نرم‌افزار متلب

آمار مديريت در نرم‌افزار متلب

ناشر : شاپرك سرخ

- نويسنده: احسان ابوالفتحي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


آمار مديريت در نرم‌افزار متلب

آمار مديريت در نرم‌افزار متلب

ناشر : شاپرك سرخ

- نويسنده: احسان ابوالفتحي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آموزش كاربردي مباحث پيشرفته با Matlab

آموزش كاربردي مباحث پيشرفته با Matlab

ناشر : مهرگان قلم

- نويسنده: نيما جمشيدي - نويسنده: علي ابويي‌مهريزي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

آموزش كاربردي مباحث مهندسي شيمي و نفت با MATLAB

آموزش كاربردي مباحث مهندسي شيمي و نفت با MATLAB

ناشر : مهرگان قلم

- نويسنده: عيسي فرهادي - نويسنده: ايمان جعفرزاده

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


آموزش شبيه‌سازي در محيط SIMULINK MATLAB 7.12

آموزش شبيه‌سازي در محيط SIMULINK MATLAB 7.12

ناشر : سهادانش

- نويسنده: سيدمصطفي مهدوي - نويسنده: آويشن غلامرضايي‌ثاني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آموزش كاربردي MATLAB براي مهندسي نقشه‌برداري

آموزش كاربردي MATLAB براي مهندسي نقشه‌برداري

ناشر : نوآور

- نويسنده: مسلم عباسي - نويسنده: مختار دشتي خوبدك

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

آموزش نرم‌افزار MATLAB

آموزش نرم‌افزار MATLAB

ناشر : موسسه ‌فرهنگي‌ هنري‌ ديباگران ‌تهران

- نويسنده: حسن شادكام‌انور - نويسنده: مجتبي كوشا

قیمت : ۱۲۶۰۰۰ ریال


MATLAB براي مهندسي كنترل

MATLAB براي مهندسي كنترل

ناشر : موسسه علمي فرهنگي نص

- نويسنده: كاتسوهيكو اوگاتا - مترجم: محمود دياني

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

آموزش برنامه‌نويسي با MATLAB براي مهندسان مكانيك

آموزش برنامه‌نويسي با MATLAB براي مهندسان مكانيك

ناشر : خانيران

- نويسنده: حامد منتظري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آموزش پيشرفته مباحث مهندسي مكانيك با MATLAB

آموزش پيشرفته مباحث مهندسي مكانيك با MATLAB

ناشر : عابد

- نويسنده: نيما جمشيدي - نويسنده: فيروز سلامي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال