آلودگي دريا

آلودگي دريا

ناشر : انتشارات ماهواره

- نويسنده: گرت پاترز - نويسنده: Geert Potters

قیمت : ۰ ریال

آلودگي دريا

آلودگي دريا

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: راب‍رت‌ ب‍رن‍ارد ك‍لارك‌ - نويسنده: Robert Bernard Clark

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

آلودگي دريايي

آلودگي دريايي

ناشر : آواي دانش‌گستر

- نويسنده: ع‍ب‍دال‍رضا ك‍رب‍اس‍ي‌ - نويسنده: Abdul Reza ‬Karbassi

قیمت : ۰ ریال


آن روز كه دريا خنديد

آن روز كه دريا خنديد

ناشر : خانه ادبيات

- نويسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا رح‍م‍ان‍ي‌

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

پلاستيك‌هاي مزاحم در دريا

پلاستيك‌هاي مزاحم در دريا

ناشر : انتشارات غنچه

- نويسنده: لتيسيا كولون د مخياس - نويسنده: Leticia Colon de Mejias

قیمت : ۰ ریال

محيط زيست : دريا

محيط زيست : دريا

ناشر : رستارنگ

- نويسنده: محمد افشار - نويسنده: Mohammad Afshar

قیمت : ۰ ریال


حركت شناسي به همراه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي سال ۹۳ و ۹۴

حركت شناسي به همراه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي سال ۹۳ و ۹۴

ناشر : انتشارات ماهواره

- نويسنده: فرهاد دريانوش - نويسنده: گرت پاترز

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

از ارگ بم تا خاك غم

از ارگ بم تا خاك غم

ناشر : انتشارات ماهواره

- نويسنده: س‍ع‍ي‍د وزي‍ري‌ - نويسنده: گرت پاترز

قیمت : ۰ ریال

باونديان اسپهبديه

باونديان اسپهبديه

ناشر : انتشارات ماهواره

- نويسنده: گرت پاترز - نويسنده: Geert Potters

قیمت : ۰ ریال