الگوريتم فراابتكاري كلوني زنبور عسل مصنوعي و كاربرد آن در حل مسيله مديريت شهري

الگوريتم فراابتكاري كلوني زنبور عسل مصنوعي و كاربرد آن در حل مسيله مديريت شهري

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

- نويسنده: ‏‫غلامرضا‬ ‏‫اسماعيليان‬

قیمت : ۰ ریال

الگوي جامع مديريت پسماند

الگوي جامع مديريت پسماند

ناشر : ‏‫دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)‬، مركز چاپ و نشر

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‌ب‍ي‍گ‍ي‌

قیمت : ۰ ریال


آموزش جامع مديريت پسماند شهري

آموزش جامع مديريت پسماند شهري

ناشر : پويش انديشه

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

شيوه‌هاي مكان‌يابي و ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهري

شيوه‌هاي مكان‌يابي و ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميبد

- نويسنده: سيدمسعود منوري

قیمت : ۰ ریال

‏‫ضوابط حفاظت از كيفيت منابع آب در مديريت مواد زايد جامد ضابطه شماره ۶۸۶‬

‏‫ضوابط حفاظت از كيفيت منابع آب در مديريت مواد زايد جامد ضابطه شماره ۶۸۶‬

ناشر : سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مركز اسناد، مدارك و انتشارات

قیمت : ۰ ریال


مديريت جايگاه‌هاي دفع پسماندشهري

مديريت جايگاه‌هاي دفع پسماندشهري

ناشر : انديشه ماندگار

- نويسنده: حميده رضايي

قیمت : ۰ ریال

مديريت نوين و مواد زائد جامد

مديريت نوين و مواد زائد جامد

ناشر : زمزمه‌هاي روشن

- نويسنده: طليعه عبدالخاني‌نژاد

قیمت : ۰ ریال