آماده‌سازي و ورود داده‌ها در SPSS

آماده‌سازي و ورود داده‌ها در SPSS

ناشر : انديشمند

- نويسنده: س‍ي‍دح‍س‍ن‌ ص‍ان‍ع‍ي‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آمار كاربردي با نرم‌افزار ميني‌تب براي آزمايشگاه شيمي تجزيه

آمار كاربردي با نرم‌افزار ميني‌تب براي آزمايشگاه شيمي تجزيه

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

- نويسنده: مهران اسپهبدي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

‏‫آموزش نرم‌افزار ليزرل (LISREL)‬: براي ساختن معادلات ساختاري (به زبان ساده)

‏‫آموزش نرم‌افزار ليزرل (LISREL)‬: براي ساختن معادلات ساختاري (به زبان ساده)

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

- نويسنده: ي‍ح‍ي‍ي‌ ع‍ل‍ي‌ب‍اب‍اي‍ي‌

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


آمار كاربردي تحت نرم‌افزار اكسل

آمار كاربردي تحت نرم‌افزار اكسل

ناشر : سخنوران

- نويسنده: داريوش سينگپوروالا - نويسنده: Darius Singpurwalla

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

‏‫آموزش گام به گام ‏‫تحليل آماري با SPSS Statistics 23‬‮‬

‏‫آموزش گام به گام ‏‫تحليل آماري با SPSS Statistics 23‬‮‬

ناشر : پوياگران

- نويسنده: رسول نصيري

قیمت : ۲۹۸۰۰۰ ریال

آموزش مقدماتي Minitab

آموزش مقدماتي Minitab

ناشر : فناوري اطلاعات ناروين

- نويسنده: معصومه عيوضخاني - نويسنده: سارا كيانوش

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


آموزش پيشرفته Minitab

آموزش پيشرفته Minitab

ناشر : فناوري اطلاعات ناروين

- نويسنده: معصومه عيوضخاني - نويسنده: سارا كيانوش

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

اصول و روش‌هاي آماري در پژوهش‌هاي علوم پزشكي و اپيدميولوژي با Stata

اصول و روش‌هاي آماري در پژوهش‌هاي علوم پزشكي و اپيدميولوژي با Stata

ناشر : الياس

- نويسنده: علي احمدي - نويسنده: حسين لشكردوست

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال


آموزش كاربردي SAS نرم‌افزار تحليل آماري

آموزش كاربردي SAS نرم‌افزار تحليل آماري

ناشر : پندار پارس

- نويسنده: سيدمرتضي موسوي - نويسنده: ماه‌بانو تاتا

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

آموزش آسان طرح‌هاي آزمايش آماري به كمك نرم‌افزارهاي Minitab و SPSS

آموزش آسان طرح‌هاي آزمايش آماري به كمك نرم‌افزارهاي Minitab و SPSS

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

- نويسنده: خدادادي زهرا

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آزمون فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از SPSS

آزمون فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از SPSS

ناشر : معظمي

- نويسنده: محمدرضا بسحاق - نويسنده: مسعود تقوايي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال