بدن من مال خودم است

بدن من مال خودم است

ناشر : گيسا

- نويسنده: داگمار گايسلر - نويسنده: Dagmar Geisler

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

لمس خوب، لمس بد : كتاب آموزشي همراه با رنگ‌آميزي و تمرين

لمس خوب، لمس بد : كتاب آموزشي همراه با رنگ‌آميزي و تمرين

ناشر : چاپار فرزانگان

- نويسنده: كارن ليپتك - نويسنده: Karen Liptak

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

استراتژي‌هاي مرتبط با مديريت سوء استفاده از كودكان

استراتژي‌هاي مرتبط با مديريت سوء استفاده از كودكان

ناشر : ستايش هستي

- نويسنده: نويد ميرزاخاني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


بدن تو، مال توست: كودكان و مراقبت ازخود

بدن تو، مال توست: كودكان و مراقبت ازخود

ناشر : انتشارات علمي بنيادي

- نويسنده: ساحل ويسي - نويسنده: Sahel Vaisi

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال