پانزده سگ

پانزده سگ

ناشر : نشر به سخن

- نويسنده: آندره آلكسي - نويسنده: André Alexis

قیمت : ۰ ریال

توم بيچاره سردش است

توم بيچاره سردش است

ناشر : آريابان

- نويسنده: مورين جنينگز - نويسنده: Maureen Jennings

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آخرين انسان

آخرين انسان

ناشر : انتشارات ققنوس

- نويسنده: م‍ارگ‍ارت‌ ات‍ووود - نويسنده: Margaret Atwood

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


آنجا نيست: رمان

آنجا نيست: رمان

ناشر : انتشارات مرواريد

- نويسنده: ج‍وي‌ ف‍ي‍ل‍دي‍ن‍گ‌ - نويسنده: Joy Fielding

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال

آواي اندوه در سياره سرخ: قتل در خيابانهاي وحشي مريخ

آواي اندوه در سياره سرخ: قتل در خيابانهاي وحشي مريخ

ناشر : نشر ورا

- نويسنده: ‏‫رابرت ج.‬ سوير - نويسنده: Robert J. Sawyer

قیمت : ۰ ریال

او را برايت ميكشم

او را برايت ميكشم

ناشر : آواي چكامه

- نويسنده: استيو ريچر - نويسنده: Steve Richer

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


بر امواج

بر امواج

ناشر : ققنوس

- نويسنده: م‍ارگ‍ارت‌ ات‍ووود - نويسنده: Margaret Atwood

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

بهترين داستان‌هاي من

بهترين داستان‌هاي من

ناشر : نشر نيماژ

- نويسنده: آليس مانرو - نويسنده: Alice Munro

قیمت : ۰ ریال

پانزده سگ

پانزده سگ

ناشر : نفير

- نويسنده: آندره آلكسي - نويسنده: André Alexis

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


پانزده سگ

پانزده سگ

ناشر : ماهابه

- نويسنده: آندره آلكسي - نويسنده: André Alexis

قیمت : ۰ ریال

باكره آلبانيايي

باكره آلبانيايي

ناشر : پاپريك

- نويسنده: آليس مانرو - نويسنده: Alice Munro

قیمت : ۰ ریال

بيمار انگليسي

بيمار انگليسي

ناشر : انتشارات ميلكان

- نويسنده: م‍اي‍ك‍ل‌ اون‍دات‍ي‍ه‌ - نويسنده: Michael Ondaatje

قیمت : ۰ ریال