‏‫ جوش و خروش‮

‏‫ جوش و خروش‮

ناشر : آفتاب نارين

- نويسنده: بختيار محمد‌نژاد

قیمت : ۰ ریال

"رباعيات عارفانه و عاشقانه"

"رباعيات عارفانه و عاشقانه"

ناشر : ترآوا

- نويسنده: احمد حسين‌زاده

قیمت : ۰ ریال

‏‫ مراقبه با باد: (دفتر شعر)

‏‫ مراقبه با باد: (دفتر شعر)

ناشر : شيواي پارسي

- نويسنده: س‍اس‍ان‌ ك‍ش‍وري‌

قیمت : ۰ ریال


 مكالمه با اصوات وحش

مكالمه با اصوات وحش

ناشر : افراز

- نويسنده: سعيده كشاورزي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

‏‫ نا بي‌ نام‮‬‏‫: مجموعه اشعار‮‬

‏‫ نا بي‌ نام‮‬‏‫: مجموعه اشعار‮‬

ناشر : مانيا هنر

- نويسنده: سولماز نراقي

قیمت : ۰ ریال

‏‫ نجواي دل‮

‏‫ نجواي دل‮

ناشر : آفتاب نارين

- نويسنده: محمدباقر روشن‌مهر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


‌اين هيچ دنباله‌دار

‌اين هيچ دنباله‌دار

ناشر : نشر نيماژ

- نويسنده: ف‍رزاد آب‍ادي‌

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

" شمال و تهران با حضور تو زيباست": (مجموعه شعر)

" شمال و تهران با حضور تو زيباست": (مجموعه شعر)

ناشر : فاطمه مرادي

- نويسنده: فاطمه مرادي

قیمت : ۰ ریال

‏‫ چشمه نور ‮‬

‏‫ چشمه نور ‮‬

ناشر : ‏‫ محمدعلي پورن‍ورب‍خ‍ش‌ كرماني‮‬

- نويسنده: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي پ‍ورن‍ورب‍خ‍ش‌ كرماني

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


 كلمه، تنها كلمه است كه مي‏‌ماند ! مجموعه شعر

كلمه، تنها كلمه است كه مي‏‌ماند ! مجموعه شعر

ناشر : هزاره ققنوس

- نويسنده: پ‍روي‍ز ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

‏‫ بتي به نام تو (مجموعه شعر)‬

‏‫ بتي به نام تو (مجموعه شعر)‬

ناشر : گيوا

- نويسنده: سحر فلاح خليق

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال