KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب با موضوع هاشمي‌رفسنجاني، اكبر، 1313 - مصاحبه‌ها

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (1)

هاشمي بدون روتوش: پنج سال گفتگو با هاشمي رفسنجاني

پدیدآور: فرشته‌سادات اتفاق‌فر؛ صادق زيبا‌كلام

قيمت: 162000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1