دروغ هاي مسلح : شيوه‌هاي انديشيدن انتقادي در عصر پساحقيقت

دروغ هاي مسلح : شيوه‌هاي انديشيدن انتقادي در عصر پساحقيقت

ناشر : كتاب كوله پشتي

- نويسنده: ‏‫دانيل ج.‬ لويتين - نويسنده: Daniel J. Levitin

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

مغالطات

مغالطات

ناشر : بوستان كتاب

- نويسنده: علي‌اصغر خندان

قیمت : ۵۱۰۰۰۰ ریال

مغالطات : هنر فريب و اعمال نفوذ ذهني

مغالطات : هنر فريب و اعمال نفوذ ذهني

ناشر : شهرتاش

- نويسنده: ليندا الدر - نويسنده: ريچارد پل

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


شرح مبحث مغالطات در منطق شيخ اشراق و تطبيقي با قطب‌الدين شيرازي

شرح مبحث مغالطات در منطق شيخ اشراق و تطبيقي با قطب‌الدين شيرازي

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: محدثه جوادي فام

قیمت : ۰ ریال

قياس مُغالطي : شرح بخش منطق منظومه حاج ملا هادي سبزواري(خطبه، قياس مغالطي، خاتمه)

قياس مُغالطي : شرح بخش منطق منظومه حاج ملا هادي سبزواري(خطبه، قياس مغالطي، خاتمه)

ناشر : فلاح

- نويسنده: ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ي‌ ن‍ج‍اب‍ت‌ ش‍ي‍رازي‌

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال

بيست و دو سفسطه در فيزيك

بيست و دو سفسطه در فيزيك

ناشر : صبح آراد

- نويسنده: خشايار بازياري

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


تاريخچه مغالطه

تاريخچه مغالطه

ناشر : آرش طوفاني

- نويسنده: آرش طوفاني

قیمت : ۰ ریال

تراز خرد

تراز خرد

ناشر : طليعه‌النور

- نويسنده: اردشير محمدي بختياري

قیمت : ۰ ریال

مغالطه‌هاي پر كاربرد‏‫: ۴۴ ترفند كثيف براي پيروزي در بحث‌ها‬

مغالطه‌هاي پر كاربرد‏‫: ۴۴ ترفند كثيف براي پيروزي در بحث‌ها‬

ناشر : آسيم

- نويسنده: ريچارد پل - نويسنده: Richard Paul

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


مغالطات و سنجش استدلال : استدلال‌ورزي و گفت‌وگوي نقادانه

مغالطات و سنجش استدلال : استدلال‌ورزي و گفت‌وگوي نقادانه

ناشر : مينوي خرد

- نويسنده: كريستوفر ويليام تينديل - نويسنده: Christopher W. Tindale

قیمت : ۰ ریال

مغالطه در منطق يا سوفسطيا(‌مقالت هفتم)

مغالطه در منطق يا سوفسطيا(‌مقالت هفتم)

ناشر : آماره

- نويسنده: م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ن‍ص‍ي‍رال‍دي‍ن‌ طوس‍ي‌ - نويسنده: Muhammad ibn Muhammad Nasir al- Din Tusi

قیمت : ۰ ریال

مغالطه‌پژوهي نزد فيلسوفان مسلمان

مغالطه‌پژوهي نزد فيلسوفان مسلمان

ناشر : بصيرت

- نويسنده: رضا عارف

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال