KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب با موضوع گرمايش از كف

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (5)

سيستم‌هاي گرمايش از كف (طراحي، اجرا و بهره‌برداري)

پدیدآور: وودس‍ن‌ راج‍ر داج‌؛ Woodson R. Dodge؛ تابان رامين

قيمت: 0 ريال

گرمايش از كف در LoopCAD

پدیدآور: محسن ايزدخواه؛ هاشم خاني‌مقدم؛ كيوان يزداني

قيمت: 140000 ريال

گرمايش از كف تشعشعي

پدیدآور: آر.داج وودسون؛ مهدي ملك‌پور

قيمت: 200000 ريال

سيستم‌هاي گرمايش از كف

پدیدآور: احسان رجبلو

قيمت: 95000 ريال


 

مشاهده صفحه 1از 1