تطبيق در صنعت خدمات مالي

تطبيق در صنعت خدمات مالي

ناشر : آذرين مهر

- نويسنده: سيدمحمدجواد صدري‌مهر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي بازار خدمات مالي

روان‌شناسي بازار خدمات مالي

ناشر : رسا

- نويسنده: مجيدرضا داوري - نويسنده: مصطفي قاضي‌زاده

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

استراتژي خدمات مالي، حسابداري و خدمان بانكي و اعتباري

استراتژي خدمات مالي، حسابداري و خدمان بانكي و اعتباري

ناشر : دانش ‌نگار

- نويسنده: حميد آيتي - نويسنده: سيداحمد قاسمي

قیمت : ۶۱۰۰۰ ریال


اصول بازاريابي خدمات مالي (راهنماي عملي و نظري)

اصول بازاريابي خدمات مالي (راهنماي عملي و نظري)

ناشر : سيماي شرق

- نويسنده: كريستين انيو - نويسنده: نيجل ويت

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال