درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي درمان‌ گروهي ( بر اساس پذيرش و تعهد درماني ( ACT ) )

راهنماي درمان‌ گروهي ( بر اساس پذيرش و تعهد درماني ( ACT ) )

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: پيمان دوستي - نويسنده: محمداسماعيل ابراهيمي

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مبارزه بي‌پايان (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در اختلالات اضطرابي)

مبارزه بي‌پايان (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در اختلالات اضطرابي)

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: فريبرز درتاج - نويسنده: پيمان دوستي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


مهارت‌هاي زندگي

مهارت‌هاي زندگي

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: پيمان دوستي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال