‏‫صعود يوزها (تحليلي پيرامون بازي‌هاي ايران در مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه)‬

‏‫صعود يوزها (تحليلي پيرامون بازي‌هاي ايران در مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه)‬

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: ميترا اميني - نويسنده: ‏‫افشين‬ ‏‫عزيزان حقيقي‬

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

هند، دموكراسي و توسعه

هند، دموكراسي و توسعه

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: كاظم اصغري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مديريت نوين در عرصه جهاني

مديريت نوين در عرصه جهاني

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: مسعود كياني

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


مديريت نوين هتلداري

مديريت نوين هتلداري

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: سيدمحمدجواد شاه احمدقاسمي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

موتورهاي مولد ثروت در دهه آينده

موتورهاي مولد ثروت در دهه آينده

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: مهرداد بحريني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

هتل

هتل

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: حميدرضا سليماني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


استراتژيهاي برتر مديران عامل

استراتژيهاي برتر مديران عامل

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: غلامرضا شيخ

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫الگوهاي مديريت آينده‌گرا ‮

‏‫الگوهاي مديريت آينده‌گرا ‮

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: حسين سلاح‌ورزي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

بحران مديريت در قرن حاضر

بحران مديريت در قرن حاضر

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: مالك الهي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


پيش به سوي جهاني شدن

پيش به سوي جهاني شدن

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: عباس محسني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

خانواده صنعتي پيشرو محور توسعه

خانواده صنعتي پيشرو محور توسعه

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: غلامحسين انصاري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال