راز پنهان موفقيت: نگاهي به عملكرد اتاق‌هاي تميز در كسب و كار

راز پنهان موفقيت: نگاهي به عملكرد اتاق‌هاي تميز در كسب و كار

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: جواد جوهري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

‏‫صعود يوزها (تحليلي پيرامون بازي‌هاي ايران در مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه)‬

‏‫صعود يوزها (تحليلي پيرامون بازي‌هاي ايران در مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه)‬

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: ميترا اميني - نويسنده: ‏‫افشين‬ ‏‫عزيزان حقيقي‬

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مديريت بر خود

مديريت بر خود

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: ابوالقاسم مرادي - نويسنده: Abolghasem Moradi

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


مديريت نگهداري و تعميرات بهره‌ور در صنايع شيميايي

مديريت نگهداري و تعميرات بهره‌ور در صنايع شيميايي

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: سروش بيضايي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

استراتژيهاي برتر مديران عامل

استراتژيهاي برتر مديران عامل

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: غلامرضا شيخ

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫الگوهاي مديريت آينده‌گرا ‮

‏‫الگوهاي مديريت آينده‌گرا ‮

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: حسين سلاح‌ورزي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


بحران مديريت در قرن حاضر

بحران مديريت در قرن حاضر

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: مالك الهي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

پيش به سوي جهاني شدن

پيش به سوي جهاني شدن

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: عباس محسني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

خانواده صنعتي پيشرو محور توسعه

خانواده صنعتي پيشرو محور توسعه

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: غلامحسين انصاري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


مديريت نوين در عرصه جهاني

مديريت نوين در عرصه جهاني

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: مسعود كياني

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مديريت نوين هتلداري

مديريت نوين هتلداري

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: سيدمحمدجواد شاه احمدقاسمي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

موتورهاي مولد ثروت در دهه آينده

موتورهاي مولد ثروت در دهه آينده

ناشر : نگارستان پارسيس

- نويسنده: مهرداد بحريني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال