پاكسازي ضمير

پاكسازي ضمير

ناشر : آتيسا

- نويسنده: Debbie Ford - نويسنده: دب‍ي‌ ف‍ورد

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

در پناه باران

در پناه باران

ناشر : آتيسا

- نويسنده: جوجو مويز - نويسنده: Jojo Moyes

قیمت : ۴۴۰۰۰۰ ریال

عقايد يك دلقك

عقايد يك دلقك

ناشر : آتيسا

- نويسنده: ه‍اي‍ن‍ري‍ش‌ ب‍ول‌ - نويسنده: Heinrich Boll

قیمت : ۰ ریال


فروشنده يك دقيقه‌اي

فروشنده يك دقيقه‌اي

ناشر : آتيسا

- نويسنده: اس‍پ‍ن‍س‍ر ج‍ان‍س‍ون‌ - نويسنده: Spencer Johnson

قیمت : ۰ ریال

بر باد رفته

بر باد رفته

ناشر : آتيسا

- نويسنده: Margaret Mitchell - نويسنده: م‍ارگ‍ارت‌ م‍ي‍چ‍ل‌

قیمت : ۰ ریال

رابطه پدر و پسر: راهكارهايي ساده براي تربيت پسران

رابطه پدر و پسر: راهكارهايي ساده براي تربيت پسران

ناشر : آتيسا

- نويسنده: هري اچ.‬ هريسون - نويسنده: Harry H. Harrison

قیمت : ۰ ریال


تيمور لنگ : آخرين فاتح بزرگ جهان

تيمور لنگ : آخرين فاتح بزرگ جهان

ناشر : آتيسا

- نويسنده: ه‍رول‍د ل‍م‍ب‌ - نويسنده: Harold Lamb

قیمت : ۰ ریال

خليج نقره‌اي

خليج نقره‌اي

ناشر : آتيسا

- نويسنده: جوجو مويز - نويسنده: Jojo Moyes

قیمت : ۰ ریال

بازاريابي

بازاريابي

ناشر : آتيسا

- نويسنده: ب‍راي‍ان‌ ت‍ري‍س‍ي‌ - نويسنده: Brian Tracy

قیمت : ۰ ریال


بازاريابي

بازاريابي

ناشر : آتيسا

- نويسنده: برايان تريسي - مترجم: صبا حقيقي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

تقويت هوش هيجاني براي داميز

تقويت هوش هيجاني براي داميز

ناشر : آتيسا

- نويسنده: استيون.ج استاين - مترجم: محبوبه محمدي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

قطعي كردن فروش براي داميز

قطعي كردن فروش براي داميز

ناشر : آتيسا

- نويسنده: تام هاپكينز - مترجم: حميدرضا زهره‌وند

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال