آموزش و توسعه منابع انساني

آموزش و توسعه منابع انساني

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: مهدي اسلام‌پناه

قیمت : ۰ ریال


اسارت پنهان

اسارت پنهان

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ك‍ي‍وم‍رث‍ي‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اسرار روح

اسرار روح

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ك‍ي‍وم‍رث‍ي‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ارتقاء سلامت نظام اداري از منظر آموزه‌هاي اسلامي

ارتقاء سلامت نظام اداري از منظر آموزه‌هاي اسلامي

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: مهدي اسلام‌پناه

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


ابن‌واضح يعقوبي

ابن‌واضح يعقوبي

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: ناظم عزيزي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

ابوالفتوح رازي

ابوالفتوح رازي

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: ناظم عزيزي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

اختيارات مظفري

اختيارات مظفري

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود ق‍طب‌ال‍دي‍ن‌ ش‍ي‍رازي‌

قیمت : ۰ ریال


‏‫۱۰۱ رهنمود عملي و اثربخش در مديريت عملكرد كاركنان‬‬‬

‏‫۱۰۱ رهنمود عملي و اثربخش در مديريت عملكرد كاركنان‬‬‬

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: اكبر حسن‌پور

قیمت : ۰ ریال

ارجوزه صورالكواكب

ارجوزه صورالكواكب

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: عبدالرحمن‌بن‌عمر صوفي - به‌اهتمام: يوسف بيگ‌باباپور

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

از معبر فريادها و حماسه‌ها

از معبر فريادها و حماسه‌ها

ناشر : منشور سمير

- نويسنده: سعيد كريمي‌قره‌بابا - ويراستار: وجيهه شعباني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال