برف در تابستان

برف در تابستان

ناشر : بينش نو

- نويسنده: چاراتواو جوتيكا - مترجم: نيما قرباني

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

تكه‌هايي از يك كل منسجم

تكه‌هايي از يك كل منسجم

ناشر : بينش نو

- نويسنده: پونه مقيمي

قیمت : ۵۷۰۰۰۰ ریال

چاي با فرويد

چاي با فرويد

ناشر : بينش نو

- نويسنده: ‏‫استيون بي.‬ ساندلر - نويسنده: Steven B. Sandler

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


دروغ‌هايي كه به خود مي‌گوييم

دروغ‌هايي كه به خود مي‌گوييم

ناشر : بينش نو

- نويسنده: جان فردريكسون - نويسنده: Jon Frederickson

قیمت : ۳۹۰۰۰۰ ریال

سبك‌ها و مهارت‌هاي ارتباطي

سبك‌ها و مهارت‌هاي ارتباطي

ناشر : بينش نو

- نويسنده: نيما قرباني

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

سوداي خوش

سوداي خوش

ناشر : بينش نو

- نويسنده: ن‍ي‍م‍ا ق‍رب‍ان‍ي‌

قیمت : ۴۲۰۰۰۰ ریال


شفقت خود از طريق بهشياري: رهايي از افكار و هيجانات مخرب

شفقت خود از طريق بهشياري: رهايي از افكار و هيجانات مخرب

ناشر : بينش نو

- نويسنده: مهدي‌رضا سرافراز - نويسنده: ‏‫كريستوفر كي.‬ گرمر

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

قهوه با فرويد

قهوه با فرويد

ناشر : بينش نو

- نويسنده: برت كار - نويسنده: Brett Kahr

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

زن درون ( نوشتاري روانكاوانه در زنانگي)

زن درون ( نوشتاري روانكاوانه در زنانگي)

ناشر : بينش نو

- نويسنده: ‏‫رافائل ا.‬ لوپيش-كوروو - نويسنده: Raphael E. López-Corvo

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


چاي با وينيكات

چاي با وينيكات

ناشر : بينش نو

- نويسنده: برت كار - نويسنده: Brett Kahr

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي عملي ارزيابي شخصيت

راهنماي عملي ارزيابي شخصيت

ناشر : بينش نو

- نويسنده: ن‍ي‍م‍ا ق‍رب‍ان‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

بادهاي باكره(بينش‌نو) *

بادهاي باكره(بينش‌نو) *

ناشر : بينش نو

- نويسنده: علي‌رضا نعمتي

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریال