‏‫‬‭Activate reading skills

‏‫‬‭Activate reading skills

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: محمدعلي اكبري - نويسنده: ‏‫‬‭Mohammad Ali Akbari

قیمت : ۰ ریال

‏‫‭Learn to read in English

‏‫‭Learn to read in English

ناشر : شمال پايدار

قیمت : ۰ ریال

A Basic course in speaking English

A Basic course in speaking English

ناشر : شمال پايدار

قیمت : ۰ ریال


۱۸۹ اصطلاح تخصصي براي دانشجويان و مدرسين مديريت ورزشي

۱۸۹ اصطلاح تخصصي براي دانشجويان و مدرسين مديريت ورزشي

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: بهاره سليماني تپه‌سري

قیمت : ۰ ریال

آموزش فوتبال

آموزش فوتبال

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: محمد غلامپور

قیمت : ۰ ریال

آنچه كودكان پيش‌دبستاني در مورد مفاهيم بايد بدانند؟

آنچه كودكان پيش‌دبستاني در مورد مفاهيم بايد بدانند؟

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: راضيه كريمي

قیمت : ۰ ریال


آشنايي با ابعاد جنبش المپيك

آشنايي با ابعاد جنبش المپيك

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: محمدرضا برومند

قیمت : ۰ ریال

آموزش مفاهيم

آموزش مفاهيم

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: جميله هاديزاده

قیمت : ۰ ریال

آمار و احتمال كاربردي با بيش از ۳۰۰ تمرين حل شده

آمار و احتمال كاربردي با بيش از ۳۰۰ تمرين حل شده

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: همت‌الله قلي‌نيا

قیمت : ۰ ریال


آموزش كبدي استاندارد

آموزش كبدي استاندارد

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: حسن شفيع‌زاده

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

آمار رياضي (۱)

آمار رياضي (۱)

ناشر : شمال پايدار

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال