آلودگي دريا

آلودگي دريا

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: رابرت‌برنارد كلارك - مترجم: نعمت‌الله جعفرزاده‌حقيقي‌فرد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


اينترنت اشيا در هوشمندسازي شبكه‌ها

اينترنت اشيا در هوشمندسازي شبكه‌ها

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: سيدمهدي علوي‌نيا

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

آشنايي با اصول طراحي، تجهيز و توسعه بيمارستان

آشنايي با اصول طراحي، تجهيز و توسعه بيمارستان

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: روح‌اله عسكري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آلودگي دريا

آلودگي دريا

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: راب‍رت‌ ب‍رن‍ارد ك‍لارك‌ - نويسنده: Robert Bernard Clark

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


بهره‌برداري از بيورآكتورهاي غشايي در مقياس بزرگ در تصفيه فاضلاب شهري

بهره‌برداري از بيورآكتورهاي غشايي در مقياس بزرگ در تصفيه فاضلاب شهري

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: كريستوف بريپلز - مترجم: علي نقي‌زاده

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

اصول و كاربرد سيستم‌هاي گياهان آبزي در تصفيه فاضلاب: فناوري گياه‌پالايي آبي

اصول و كاربرد سيستم‌هاي گياهان آبزي در تصفيه فاضلاب: فناوري گياه‌پالايي آبي

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: علي بهبودي‌املشي - نويسنده: نسرين جوادي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آرسنيك در آب آشاميدني

آرسنيك در آب آشاميدني

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: عليرضا رحماني - نويسنده: فريبا سيفي‌پور

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال


بهداشت، ايمني و محيط زيست (H.S.E) در فرآيندهاي صنعتي براساس معيارهاي OSHA

بهداشت، ايمني و محيط زيست (H.S.E) در فرآيندهاي صنعتي براساس معيارهاي OSHA

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: مصطفي خادمي - مترجم: محمدرضا خاني

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

ارزيابي و واكنش فوري در امنيت سامانه‌هاي آبرساني

ارزيابي و واكنش فوري در امنيت سامانه‌هاي آبرساني

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: نيكلاس‌ال برنز - مترجم: زهرا لطفي‌رضواني

قیمت : ۱۸۵۰۰ ریال

استحصال گاز متان از محل دفن زباله

استحصال گاز متان از محل دفن زباله

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: نرگس محسني‌غريبدوستي

قیمت : ۴۷۰۰۰ ریال