آلودگي دريا

آلودگي دريا

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: رابرت‌برنارد كلارك - مترجم: نعمت‌الله جعفرزاده‌حقيقي‌فرد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


بررسي راهبردها، اصول و موضوعات كليدي رايج در حوزه تدوين نقشه راه فناوري

بررسي راهبردها، اصول و موضوعات كليدي رايج در حوزه تدوين نقشه راه فناوري

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: ابوذر عرب‌سرخي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

برنامه‌نويسي امن گوشي‌هاي هوشمند همراه

برنامه‌نويسي امن گوشي‌هاي هوشمند همراه

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: محمدحسام تدين

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

اينترنت اشيا در هوشمندسازي شبكه‌ها

اينترنت اشيا در هوشمندسازي شبكه‌ها

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: سيدمهدي علوي‌نيا

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


آشنايي با اصول طراحي، تجهيز و توسعه بيمارستان

آشنايي با اصول طراحي، تجهيز و توسعه بيمارستان

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: روح‌اله عسكري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آلودگي دريا

آلودگي دريا

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: راب‍رت‌ ب‍رن‍ارد ك‍لارك‌ - نويسنده: Robert Bernard Clark

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

اصول و كاربرد سيستم‌هاي گياهان آبزي در تصفيه فاضلاب: فناوري گياه‌پالايي آبي

اصول و كاربرد سيستم‌هاي گياهان آبزي در تصفيه فاضلاب: فناوري گياه‌پالايي آبي

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: علي بهبودي‌املشي - نويسنده: نسرين جوادي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


آرسنيك در آب آشاميدني

آرسنيك در آب آشاميدني

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: عليرضا رحماني - نويسنده: فريبا سيفي‌پور

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال

ارزيابي و واكنش فوري در امنيت سامانه‌هاي آبرساني

ارزيابي و واكنش فوري در امنيت سامانه‌هاي آبرساني

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: نيكلاس‌ال برنز - مترجم: زهرا لطفي‌رضواني

قیمت : ۱۸۵۰۰ ریال

استحصال گاز متان از محل دفن زباله

استحصال گاز متان از محل دفن زباله

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: نرگس محسني‌غريبدوستي

قیمت : ۴۷۰۰۰ ریال