آمبودزمان و نهادهاي مشابه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

آمبودزمان و نهادهاي مشابه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

ناشر : دادگستر

- نويسنده: ابراهيم موسي‌زاده - نويسنده: فضل‌الله جوكار

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

تحليل جرايم كلاهبرداري و خيانت در امانت در حقوق كيفري ايران

تحليل جرايم كلاهبرداري و خيانت در امانت در حقوق كيفري ايران

ناشر : دادگستر

- نويسنده: محمدجعفر حبيب‌زاده

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

ادله الكترونيكي در حقوق ايران

ادله الكترونيكي در حقوق ايران

ناشر : دادگستر

- نويسنده: عسكر جلاليان

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


آيين دادرسي مدني فرانسه

آيين دادرسي مدني فرانسه

ناشر : دادگستر

- نويسنده: ژرار كوشه - مترجم: سيداحمدعلي هاشمي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اقتصاد جرم

اقتصاد جرم

ناشر : دادگستر

- نويسنده: هرولد وينتر - مترجم: حميد بهره‌مند

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

آيين دادرسي ديوان كيفري بين‌المللي

آيين دادرسي ديوان كيفري بين‌المللي

ناشر : دادگستر

- نويسنده: محمود صابر

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي

بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي

ناشر : دادگستر

- نويسنده: مجتبي تطيف

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اصل ضرورت در جرم‌انگاري

اصل ضرورت در جرم‌انگاري

ناشر : دادگستر

- نويسنده: احمد فلاحي

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

تحصيل و تملك اراضي توسط دولت

تحصيل و تملك اراضي توسط دولت

ناشر : دادگستر

- نويسنده: مصطفي سالاري

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال


بيع متقابل: در بخش بالادستي نفت و گاز

بيع متقابل: در بخش بالادستي نفت و گاز

ناشر : دادگستر

- نويسنده: محمدرضا صابر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تباني در حقوق كيفري ايران و انگلستان

تباني در حقوق كيفري ايران و انگلستان

ناشر : دادگستر

- نويسنده: حسين سميعي‌زنوز

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال