101 راه براي رفتار حرفه‌اي در تجارت

101 راه براي رفتار حرفه‌اي در تجارت

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: الري سمپسون - مترجم: علي ضرغام

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

101 راه براي نامه‌نگاري و نگارش تجاري

101 راه براي نامه‌نگاري و نگارش تجاري

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: تيموتي فاستر - مترجم: علي ضرغام

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

15 قصه گزيده از شاهنامه فردوسي

15 قصه گزيده از شاهنامه فردوسي

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- گردآورنده: حسين فتاحي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


10 گام تا جوان‌ترشدن

10 گام تا جوان‌ترشدن

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: لسلي كنتن - مترجم: آناهيتا آذري

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

104 پرسش و پاسخ درباره‌ي موضوعات گوناگون

104 پرسش و پاسخ درباره‌ي موضوعات گوناگون

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: غلامرضا حيدري‌ابهري - ويراستار: محبوبه كرمي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

135 نكته براي اعتماد به نفس

135 نكته براي اعتماد به نفس

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: سوزان جفرز - مترجم: سپيده خليلي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


101 راه براي افزايش فروش

101 راه براي افزايش فروش

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: پاتريك فورسايت - مترجم: علي ضرغام

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

135 نكته براي اعتماد به نفس

135 نكته براي اعتماد به نفس

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: سوزان‌ج. جفرز - مترجم: سپيده خليلي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

148 نكته براي لذت و شادماني

148 نكته براي لذت و شادماني

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: پل ويلسون - مترجم: سپيده خليلي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال


150 نكته براي آرامش در كار

150 نكته براي آرامش در كار

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: پاول ويلسون - مترجم: سپيده خليلي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

100 نكته‌ي آموزشي براي تدريس مهارت‌هاي تفكر

100 نكته‌ي آموزشي براي تدريس مهارت‌هاي تفكر

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: استيون بوكت - مترجم: محمود معافي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

100 نكته‌ي آموزشي تدريس تاريخ

100 نكته‌ي آموزشي تدريس تاريخ

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: جوليا مورفي - مترجم: نازيلا بهمني

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال