10 گام تا جوان‌ترشدن

10 گام تا جوان‌ترشدن

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: آناهيتا آذري - نويسنده: لسلي كنتن

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

101 راه براي رفتار حرفه‌اي در تجارت

101 راه براي رفتار حرفه‌اي در تجارت

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: الري سمپسون - مترجم: علي ضرغام

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

101 راه براي نامه‌نگاري و نگارش تجاري

101 راه براي نامه‌نگاري و نگارش تجاري

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: علي ضرغام - نويسنده: تيموتي فاستر

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال


104 پرسش و پاسخ درباره‌ي موضوعات گوناگون

104 پرسش و پاسخ درباره‌ي موضوعات گوناگون

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- ويراستار: محبوبه كرمي - نويسنده: غلامرضا حيدري‌ابهري

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

15 قصه گزيده از شاهنامه فردوسي

15 قصه گزيده از شاهنامه فردوسي

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- گردآورنده: حسين فتاحي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

135 نكته براي اعتماد به نفس

135 نكته براي اعتماد به نفس

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: سوزان جفرز - مترجم: سپيده خليلي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


135 نكته براي اعتماد به نفس

135 نكته براي اعتماد به نفس

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: سپيده خليلي - نويسنده: سوزان‌ج. جفرز

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

148 نكته براي لذت و شادماني

148 نكته براي لذت و شادماني

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: سپيده خليلي - نويسنده: پل ويلسون

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

150 نكته براي آرامش در كار

150 نكته براي آرامش در كار

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: سپيده خليلي - نويسنده: پاول ويلسون

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال


101 راه براي افزايش فروش

101 راه براي افزايش فروش

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: علي ضرغام - نويسنده: پاتريك فورسايت

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

100 نكته‌ي آموزشي براي تدريس مهارت‌هاي تفكر

100 نكته‌ي آموزشي براي تدريس مهارت‌هاي تفكر

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: محمود معافي - نويسنده: استيون بوكت

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

100 نكته‌ي آموزشي تدريس تاريخ

100 نكته‌ي آموزشي تدريس تاريخ

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: نازيلا بهمني - نويسنده: جوليا مورفي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال