ايستاده بمير

ايستاده بمير

ناشر : نقش بيان

- نويسنده: فريده درويش كجوري

قیمت : ۰ ریال

تعاون و بهره‌وري

تعاون و بهره‌وري

ناشر : نقش بيان

- نويسنده: حميد آماده

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


درآمدي بر آموزش و پرورش پادشاهي متحده

درآمدي بر آموزش و پرورش پادشاهي متحده

ناشر : نقش بيان

- نويسنده: حسين اميدي - نويسنده: Hossein Omidi

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر نظام آموزش و پرورش كانادا

درآمدي بر نظام آموزش و پرورش كانادا

ناشر : نقش بيان

- نويسنده: حسين اميدي - نويسنده: Hossein Omidi

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


خارپشت: شعر سالهاي 82 تا 85 (دفتر اول)

خارپشت: شعر سالهاي 82 تا 85 (دفتر اول)

ناشر : نقش بيان

- شاعر: معصومه عايفي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


سفره ايل قشقايي

سفره ايل قشقايي

ناشر : نقش بيان

- نويسنده: زيور رحماني‌نژاد

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال