‏‫ بي سر و ته‮‬

‏‫ بي سر و ته‮‬

ناشر : كتاب قاف

- نويسنده: عليرضا لبش

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

‌بن‌بست(شرحي بر زندگي، آثار و مرگ صادق هدايت)

‌بن‌بست(شرحي بر زندگي، آثار و مرگ صادق هدايت)

ناشر : نشر كوير

- نويسنده: م‍ه‍دي‌ ره‍ب‍ري‌

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

"تعهد؟" : نامه‌هاي البر كامو و ميشل وينار (۱۹۵۷ - ۱۹۴۶) همراه با مستندات ديگر

"تعهد؟" : نامه‌هاي البر كامو و ميشل وينار (۱۹۵۷ - ۱۹۴۶) همراه با مستندات ديگر

ناشر : آشيان

- نويسنده: آلبر كامو - نويسنده: Albert Camus

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


... و زمين آرام شد

... و زمين آرام شد

ناشر : كتاب نيستان

- نويسنده: محمدرضا بايرامي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

«ديگر بس است!» يعني چه؟

«ديگر بس است!» يعني چه؟

ناشر : گيسا

- نويسنده: داگمار گايسلر - نويسنده: Dagmar Geisler

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


۱۱۰ بازي براي پرورش خلاقيت كودكان و نوجوانان (كتاب كار)

۱۱۰ بازي براي پرورش خلاقيت كودكان و نوجوانان (كتاب كار)

ناشر : آواي هانا

- نويسنده: م‍ص‍طف‍ي‌ ت‍ب‍ري‍زي‌

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

20 جورچين دو رو(حيوانات‌و‌بچه‌هايشان)فني‌ايران #

20 جورچين دو رو(حيوانات‌و‌بچه‌هايشان)فني‌ايران #

ناشر : فني ايران

- مترجم: واحد ديلماج

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

20 جورچين دو رو(مفهوم‌ارتباط)فني‌ايران #

20 جورچين دو رو(مفهوم‌ارتباط)فني‌ايران #

ناشر : فني ايران

- مترجم: واحد ديلماج

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


25 عادتي كه منجر به فروش بيشتر مي‌شوند

25 عادتي كه منجر به فروش بيشتر مي‌شوند

ناشر : مبلغان

- نويسنده: استفن شيفمن - مترجم: محمد احمدي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

36 عدد كارت‌ زبان‌(آموزش‌مفهوم‌رابطه)فني‌ايران #

36 عدد كارت‌ زبان‌(آموزش‌مفهوم‌رابطه)فني‌ايران #

ناشر : فني ايران

- مترجم: مژگان كرمي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

5 دوست كمبريجي من(كارنامه)

5 دوست كمبريجي من(كارنامه)

ناشر : كارنامه

- نويسنده: يوري مودين - مترجم: احمد كسايي‌پور

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال