تدريس در جهت هوش موفق براي افزايش يادگيري و پيشرفت دانش‌آموزان

تدريس در جهت هوش موفق براي افزايش يادگيري و پيشرفت دانش‌آموزان

ناشر : جهاد دانشگاهي (واحد تربيت معلم)

- نويسنده: رابرت.ج استرنبرگ - نويسنده: النالئونيدوونا گريگورنگو

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

قصه عشق: نگرشي تازه به روابط زن و مرد

قصه عشق: نگرشي تازه به روابط زن و مرد

ناشر : جوانه رشد

- نويسنده: رابرت.ج استرنبرگ - مترجم: علي‌اصغر بهرامي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

جستارهايي در تيزهوشي (روان‌شناسي و آموزش تيزهوشان)

جستارهايي در تيزهوشي (روان‌شناسي و آموزش تيزهوشان)

ناشر : موسسه فرهنگي و هنري هنر نوين مهرآرنگ

- نويسنده: رابرت.ج استرنبرگ - نويسنده: ليندا جاروين

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


روانشناسي شناختي

روانشناسي شناختي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: رابرت.ج استرنبرگ - مترجم: سيدكمال خرازي

قیمت : ۲۱۵۰۰۰ ریال