من، پيش از تو

من، پيش از تو

ناشر : آموت

- نويسنده: جوجو مويز - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۴۱۰۰۰۰ ریال

آخرين پرنده در شاخه اي تنها

آخرين پرنده در شاخه اي تنها

ناشر : سروينه

- نويسنده: كالين مك - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آداب معاشرت به زبان خودماني

آداب معاشرت به زبان خودماني

ناشر : تهران

- نويسنده: سو فاكس - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


و كوه‌ها طنين انداختند

و كوه‌ها طنين انداختند

ناشر : انتشارات تهران

- نويسنده: خالد حسيني - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

برنامه‌ريزي عصبي، زباني (NLP) در زندگي، كار و تجارت براي همگان

برنامه‌ريزي عصبي، زباني (NLP) در زندگي، كار و تجارت براي همگان

ناشر : انتشارات تهران

- نويسنده: لين كوپر - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۴۱۰۰۰۰ ریال

پيامبر(سلفون)به‌تدبير *

پيامبر(سلفون)به‌تدبير *

ناشر : به تدبير

- نويسنده: جبران خليل - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


باغ مخفي

باغ مخفي

ناشر : آواي ‌كلار

- نويسنده: فرانسس‌هاجسن برنت - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۱۶۹۰۰۰ ریال

دانه را بكار

دانه را بكار

ناشر : شقايق

- نويسنده: مارگارت ديكينسن - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

زمين را شخم بزن

زمين را شخم بزن

ناشر : شقايق

- نويسنده: مارگارت ديكينسن - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال


محصول را درو كن

محصول را درو كن

ناشر : شقايق

- نويسنده: مارگارت ديكينسن - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال