من، پيش از تو

من، پيش از تو

ناشر : آموت

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: جوجو مويز

قیمت : ۴۱۰۰۰۰ ریال

و كوه‌ها طنين انداختند

و كوه‌ها طنين انداختند

ناشر : انتشارات تهران

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: خالد حسيني

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

آخرين پرنده در شاخه اي تنها

آخرين پرنده در شاخه اي تنها

ناشر : سروينه

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: كالين مك

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


آداب معاشرت به زبان خودماني

آداب معاشرت به زبان خودماني

ناشر : تهران

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: سو فاكس

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

برنامه‌ريزي عصبي، زباني (NLP) در زندگي، كار و تجارت براي همگان

برنامه‌ريزي عصبي، زباني (NLP) در زندگي، كار و تجارت براي همگان

ناشر : انتشارات تهران

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: لين كوپر

قیمت : ۴۱۰۰۰۰ ریال

پيامبر(سلفون)به‌تدبير *

پيامبر(سلفون)به‌تدبير *

ناشر : به تدبير

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: جبران خليل

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


باغ مخفي

باغ مخفي

ناشر : آواي ‌كلار

- نويسنده: فرانسس‌هاجسن برنت - مترجم: مريم مفتاحي

قیمت : ۱۶۹۰۰۰ ریال

دانه را بكار

دانه را بكار

ناشر : شقايق

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: مارگارت ديكينسن

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

زمين را شخم بزن

زمين را شخم بزن

ناشر : شقايق

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: مارگارت ديكينسن

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال


محصول را درو كن

محصول را درو كن

ناشر : شقايق

- مترجم: مريم مفتاحي - نويسنده: مارگارت ديكينسن

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال