راهنماي درمان‌ گروهي ( بر اساس پذيرش و تعهد درماني ( ACT ) )

راهنماي درمان‌ گروهي ( بر اساس پذيرش و تعهد درماني ( ACT ) )

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: پيمان دوستي - نويسنده: محمداسماعيل ابراهيمي

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي درمان گروهي پذيرش و تعهد (ACT) براي كاهش شرم مبتلايان به HIV مثبت

راهنماي درمان گروهي پذيرش و تعهد (ACT) براي كاهش شرم مبتلايان به HIV مثبت

ناشر : انتشارات امين‌نگار

- نويسنده: پيمان دوستي - نويسنده: گلناز قدرتي

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال