راهنماي درمان‌ گروهي ( بر اساس پذيرش و تعهد درماني ( ACT ) )

راهنماي درمان‌ گروهي ( بر اساس پذيرش و تعهد درماني ( ACT ) )

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: پيمان دوستي - نويسنده: محمداسماعيل ابراهيمي

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال